dr. Gál Tamás


címzetes egyetemi docens
igazságügyi szakértő

Szakterületek:

 • FORENZIKUS VEGYÉSZET - (9/2006 (II.27) IM rendelet 12.sz. melléklet 6.)

  "Ha a szakkérdés annak megállapítására irányul, hogy az iratok egyes oldalán található festékanyag milyen eredetű, a festékanyagok kereszteződése esetén azok milyen sorrendben keletkeztek?" (31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 22. § 3.d.)

 • VEGYÉSZET (KIVÉVE TOXIKOLÓGIA) (9/2006. (II. 27.) IM rendelet 5. számú melléklet B. 30.)

Elérhetőségek

Cím
1022 Budapest Tapolcsányi u. 16/b.
Telefon
+36 209887440

Szolgáltatások, feltehető kérdések

Vegyészeti, műszeres analitikai ismereteket igénylő szakkérdések megválaszolása, igazságügyi szakértői vélemények készítése bíróságok, nyomozó hatóságok kirendelései szerint, valamint magán-személyek, ügyvédek, gazdálkodó szervezetek megbízása alapján.

Okiratok – végrendeletek, szerződések, számlák, váltók – igazságügyi vegyészszakértői vizsgálatával kapcsolatosan a névaláírás és a nyomtatás sorrendjének meghatározása (mi volt előbb a papíron, a névaláírás vagy a nyomtatás?), szakvélemény készítése.

Az igazságügyi szakértői vélemények elkészítéséhez a MIRS technika eszközei és módszerei állnak rendelkezésemre.

A MIRS technika

A Mikroszkópi Infravörös és Raman Spektrofotometriás módszert hamisított okiratok, okmányok vizsgálatához használjuk. Az alábbi képekre kattintva bővebb információ nyerhető az eljárásról.

 

Okiratok vegyészszakértői vizsgálata

 • Milyen sorrendben kerültek az okiratra az aláírások illetve a nyomtatás? (Végrendeletek, szerződések, váltók, számlák esetében szakértői módszerekkel bizonyítható a nyomatok papírra kerülésének sorrendje)

  Okiratok, amelyeknél kategorikusan megállapítható volt az aláírás és a nyomtatás sorrendje

 • Kicserélték-e a többoldalas okirat egy-egy oldalát? (Az okirat sajátosságai, a nyomtatás vagy kézírás festékanyagának szakértői vizsgálata alapján bizonyítható az ilyen módon elkövetett csalás, okirat hamisítás)

  Az okirat egyik lapját kicserélték. De melyiket? A gyanú igazolható!

 • Történt-e módosítás az okirat aláírását (hitelesítését) követően? (Az iratokba történő utólagos átjavítás, törlés, beleírás, módosítgatás – akár kézírással, akár nyomtatással – szakértői módszerekkel bizonyítható.)

  Az utólagos belejavítás akár a kézírásba, akár a nyomtatásba - megállapítható és bizonyítható

 • Milyen típusú és melyik nyomtatóval történt az okirat/okmány nyomtatása? (Ha kérdéses, hogy az okiratot nyomtathatták-e a gyanúsítottnál lefoglalt nyomtatóeszközzel, az szakértői módszerekkel vizsgálható és az eltérés, vagy azonosság megállapítható)

  A nyomtatóeszközök azonosíthatók vagy kizárhatók az okiraton található festékanyag alapján

 • Az okiraton levő kézírások, névaláírások készülhettek-e ugyanazzal az íróeszközzel, vagy egymástól eltérő íróeszközökkel készültek?

  Az íróeszközök azonosíthatók vagy kizárhatók az okiraton található festékanyag alapján

Vegyészettel kapcsolatos szakértői vizsgálatok

 • Büntető ügyekben és polgári peres ügyekben előforduló anyagvizsgálatok,
 • vegyi szakkérdések,
 • műszeres analitikai lehetőségek,
 • szakértői megállapítások lehetőségeinek értékelése,
 • szakértői vélemény készítése.

Iskolai végzettség

1967-1972.

ELTE TTK Vegyész kar

Okleveles vegyész

1978-1980.

Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szakmérnöki szak

Műszeres analitika szakmérnök

Tudományos fokozat

1992. Egyetemi doktor – dr. univ.

Nyelvtudás

1984. Angol – középfok

A múltam és jelenem

Első diplomámat – már 'Petrikes' vegyésztechnikusként – 1972-ben szereztem az ELTE Vegyész karán. A végzés idején még aktív sportoló voltam, és ennek megfelelően csak mellékesen vegyész. Első munkahelyeim a Vízművek, majd egy rövid ideig a Tungsram volt, mindkettőben csak kicsit voltam vegyész és leginkább sportoló. Ezt követően viszont nagyon vegyész lettem: 1974-től az igazságügyi vegyész-szakértés grádicsain lépkedtem felfelé az intézetben (Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet), amelynek a neve is többször változott az elmúlt negyven évben. Kezdetektől a nagyon változatos, anyagvizsgálatokkal kapcsolatos, nem mindennapi feladatokat kellett megoldanom a rafinált bűnügyek bizonyításában. Később ez fokozódott és folyamatosan találkoztam – még harminc év szakértői gyakorlat után is – újszerű ’donságokkal’, amit vegyészszakértőként kellett kideríteni. A megoldások kutatásában segítségemre volt, hogy 1980.-ban a BME-Vegyészmérnöki Karán Műszeres Analitikai szakmérnöki diplomát szereztem, majd 1992-ben az Egyetemi doktori fokozatot a „Mikromennyiségű kriminalisztikai minták FTIR spektrofotometriás vizsgálata” című dolgozatom eredményeként kaptam. A BSZKI szakértőjeként évről évre cirka 200 ügyben készítettem igazságügyi szakvéleményt, ami beszorozva a negyven évvel sok darab, és nagyon sok tanulság. Az első években kizárólag textil-anyagvizsgálatokkal foglalkoztam. A következő ~tíz évben közlekedési bűncselekmények szakértői vizsgálatát végeztem, amelynek keretében a szálas anyagok mellett festékek, műanyagok, gumik, vegyszerek, üvegek, olajok, stb. összehasonlító és azonosító vizsgálatai tartoztak a feladataim közé. Ezt követően lettem vezetője a Spektrofotometria Laboratóriumnak, ahol gyakorlatilag valamennyi anyagfajta és bűncselekménytípus (emberölés, rablás, erőszakos közösülés, betöréses lopás, csalások, stb.) esetében végeztünk szakértői vizsgálatokat. Az utolsó három intézeti évemben a Fizikai-Kémia Osztály vezetőjeként évi 800-900 ügy szakértői vizsgálatait felügyeltem, amelyeket az Osztályon dolgozó vegyész-, fizikus-, botanikus-, geológus szakértők készítettek.

Ebből a körforgásból csak hirtelen nyugdíjba kerülésem – 2013-ban – során ’szabadultam’, és azóta egyéni szakértőként készítek szakvéleményeket. A szakértői feladatok mellett tudományos kutatásokban is folyamatosan részt vettem, a természettudományokhoz kapcsolódó élményeimet, apró-cseprő eredményeimet mintegy 80 tudományos közleményben és különböző konferenciák előadásaiban tettem közkinccsé. Intézetben végzett tevékenységemért több alkalommal kaptam jutalmat, dicséretet. Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter – még intézeti osztályvezető koromban – főtanácsosi címet is adományozott részemre. Mindezeken túl a legbüszkébb a találmányomra vagyok, amely lehetőséget teremtett olyan különleges szakértői okiratvizsgálatokra, amely jelenleg is még unikum a magyar és a nemzetközi igazságügyi szakértői gyakorlatban (Eljárás hordozóra felvitt xerografikus nyomat és a hordozó ezen nyomattal megegyező oldalán levő megjelölés keletkezési sorrendjének meghatározására. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ 115:(12) Paper B11. (2010)). LINK1 LINK2 LINK3

Szakértőként természetesen Kamara tagságom, és eltöltött éveim alapján gyémántjelvényes igazságügyi szakértői címem van, amit a szakértői kamara adományozott részemre néhány évvel ezelőtt. By the way: a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Vegyész szakosztályának vezetője vagyok.

Kriminalisztikai anyagvizsgálatokkal kapcsolatban oktatási feladataim is voltak, és eléggé aktív voltam a tűzoltók, rendőrök, közlekedési- és bűnügyi helyszínelők, bűnügyi technikusok képzésében. Továbbá rendszeresen előadásokat tartottam a Rendőrtiszti Főiskolán, a Pécsi Tudományegyetemen és még mostanában is tartok egyetemi hallgatóknak a Pázmány Péter Jogtudományi egyetemen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán, valamint gyakorló bíróknak a Bíróképző Akadémián. A BME Vegyészmérnöki Karán végzett tevékenységem elismeréseként 2009-ben címzetes egyetemi doktori címet adományozott részemre az Egyetem.

Címzetes egyetemi docensi cím

A tudományos kutatási eredményeimért, oktatási tevékenységemért, valamint szakértői munkáimért a Magyar Rendészettudományi Társaságtól (MRTT) 2008-ban a „Dr. Kertész Imre emlékérmet” kaptam meg és 2012-ben a „Szent György emlékérmet adományozta részemre. A Belügyi Tudományos Tanács 2012-ben „Szabó András oklevél” elismerést adományozott részemre.

A vízilabdával mostanában már felhagytam. Néhány évvel ezelőttig, már egyre csökkenő aktivitással, de folyamatosan edzettem, meccseket játszottam és időnként vándoroltam egyre gyengébb csapatokba. Az utolsó harminc évet már oldboys-ként, de még sikerekben gazdagon. A csapattal bejártuk a világot és néhány „világbajnok”-i címet is begyűjtöttünk. Ez ugyanis csak azon múlik, hogy eljut-e a csapat a színhelyre, és ott meg már csak nyerni kellett. Egyéb sportként laza erdei séták, úszás, síelés, bicaj maradt, ami oldja kicsit a mindennapi zsibbadást. Hobbiként a fényképezésben és az asztalos szakmában van még sok kiaknázatlan lehetőségem.

...és akkor vissza a vegyészethez: az anyagvizsgálatok területén a mikroszkópia, az infravörös spektroszkópia és a Raman spektroszkópia a szűkebb, műszeres analitikai terepem, és természetesen az ezekhez tartozó mintaelőkészítési trükkök. Ámde valójában valamennyi korszerű műszeres analitikai módszert használni, ismerni kellett a ’hivatásomhoz’. A különbség az, hogy a többi szakterületen az ismereteim annyira mélyek, hogy csak oktatni tudom és kevésbé csinálni.

És így öregedtem az évek során:

Tudományos cikkek, előadások

 1. Kucsman Å., Kajtár M., Gál T.,
  An improved method for the preparation of the anomeric p-nitrophenyl glucosides
  Ann.Univ.Sci.Budapest, Rolando Eötvös nom. Sect.Chim.,9,65-69(1967)
 2. Leisztner L., Gál T.,
  A rendőrgyilkosok járművének szakértői vizsgálata
  Belügyi Szemle 1980. 10-116.
 3. Gál T.
  Számítógépes ügykezelés a bűnügyi technikai munkában
  Belügyi Szemle 1984. 4-75.
 4. Gál T. Személyi számítógépes bűnüldözési adattár
  Belügyi Szemle 1984. 5-53.
 5. Jalsovszky Gy., Gál T.,
  IR spektrumértékelő adatbank kialakítása a Digilab FTS 14/A spektrofotométerben
  Előadás a XXVII. Magyar Szinképelemző Vándorgyűlés keretében; Szombathely, 1984.junius 4-7.
 6. Hámori V., Gál T.,
  Vegyi Tolvajcsapda anyagok és kezelésének számítógépes rendszere.
  Előadás az Országos Igazságügyi Szakértői Értekezleten. Budapest 1984.
 7. Gál T., Pokol Gy., Kissné E.K., Leisztner L.,
  Betonadalékszerek vizsgálata fejlődő gáz analizis (EGA) módszerrel
  Magyar Kémiai Folyóirat 1986.9.sz.
 8. Gál T.,
  Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia kriminalisztikai alkalmazása
  Előadás a GTE Szinképelemző Szakbizottsága, IR spektroszkópiai munkabizottsága szervezésében. Budapest, MTESZ, 1987.febr.23.
 9. Gál T.,
  Mikroszkóppal a tettes nyomában
  Előadás a Collegeium Hungaricumban, Bécs, 1987. márc.
 10. Gál T., Pokol Gy., Leisztner L., Gál S.,
  Investigation of concrete additives by EGA
  Előadás (poszter) a "Fourth European Symposyum on Thermal Analysis and Calorymetry" keretében. Jéna, 1987. aug.23-28.
 11. Gál T.,
  Fourier transzformációs infravörös spektrométerek teljesítőképességének javítása a jel-zaj viszony javítása útján.
  Előadás a GTE Szinképelemző Szakbizottsága, IR spektroszkópiai munkabizottsága szervezésében. Budapest, BME, 1988.febr.22.
 12. Gál T., Pokol Gy., Valtiny D., Leisztner L.,
  Betonadalékszerek vizsgálata fejlődő gáz analizis módszerrel
  Előadás (poszter) a 'Vegyészkonferencia 88' keretében. Pécs, 1988. júl.13-16.
 13. Hámori V., Gál T.,
  Erőszakos bűncselekmények szakértői tapasztalatai
  Előadás a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága IX. Nagygyűlésén, Debrecen, 1988.aug.27-28.
 14. Gál T., Pokol Gy., Valtiny D., Gál S., Leisztner L.,
  Investigation of concrete additives by evolved gas analysis
  Journal of Thermal Analysis 33.1989.
 15. Gál T., Pokol Gy., Valtiny D., Gál S., Leisztner L.,
  Betonadalékszerek termoanalítikai vizsgálata
  Előadás az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Termoanalítikai Munkabizottságának űlésén. Sopron, 1989. máj.25-26.
 16. Gál T., Leisztner L.,
  Fourier transzformációs infravörös spektrofotometria fejlesztési irányai és azok kriminalisztikai jelentősége.
  Bűnügyi Technikai Közlemények, 1989.
 17. Gál T., Nagy L.,
  Rétegkromatográfiás foltok azonosítása mikroszkópi-FTIR spektrofotometriai módszerrel.
  Előadás(poszter) a Kromatográfiás Vándorgyűlés 1989. keretében
  Balatonszéplak, 1989.szept.4-6.
 18. Nagy G., Gál T., Torkos K.,
  Pirolizis-GC és FTIR spektroszkópia alkalmazása a műanyagok szerkezetének vizsgálatában
  Előadás(poszter) a Kromatográfiás Vándorgyűlés 1989. keretében; Balatonszéplak, 1989.szept.4-6.
 19. Gál T.,
  Mikroméretű anyagmaradványok roncsolásmentes kriminalisztikai vizsgálata FTIR-spektrofotometriai módszerrel.
  Előadás az V. Országos Igazságügyi Szakértői Értekezleten
  Budapest,1989.okt.20-21.
 20. Gál T.
  Mikroméretű anyagmaradványok vizsgálata FTIR módszerrel
  Előadás a GTE Szinképelemző Szakbizottsága, IR spektroszkópiai munkabizottsága szervezésében. Budapest, 1989.nov.13.
 21. Gál T. Mikroanyagmaradványok új vizsgálati lehetőségei
  ORFK Közlemények 1990.
 22. Gál T.
  Mikroméretű anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálatának új lehetőségei
  Belügyi Szemle 28. évf. 4. sz. 1990.
 23. Gál T., Pokol Gy., Valtini D., Leisztner L.
  Betonadalékszerek vizsgálata a fejlődő gáz analízis
  (EGA) módszerrel (II) Magyar Kémiai Folyóirat 96. évf. 1. sz. 1990.
 24. Gál T., Romhányi A., Holly S.
  FTIR determination of carboxihemoglobin in blood
  Előadás (poszter) az "Austrian-Hungarian International Conference on Vibrational Spectroscopy" keretében. Veszprém 1990. április 18-20.
 25. Novák Cs., Pokol Gy., Izvekov V., Gál T.
  Transformation of Aluminium Oxides and Hydroxides
  Előadás (poszter) a "Seminar on modern Applications of Thermal Analysis" keretében
  Budapest, BME 1990.április 26-27.
 26. Gál T., Urszu M., Ambrus Gy.
  Textilszálak kriminalisztikai vizsgálata FT-IR módszerrel.
  Előadás a Magyar Színképelemző Vándorgyűlés VI. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia keretében Szekszárd, 1990.június 19-22.
 27. Gál T., Romhányi A., Holly S.
  Új módszer vérek szénmonoxid-hemoglobin tartalmának mennyiségi meghatározására mikroszkópi FTIR technikával
  Előadás a Magyar Színképelemző Vándorgyűlés VI. Magyar
  Molekulaspektroszkópiai Konferencia keretében. Szekszárd, 1990.június 19-22.
 28. Gál T., Ambrus I., Urszu S.
  Forensic Analysis of textile fibres by Fourier transform infrared diamond cell technique.
  Acta Chimica Hungarica, 128 (6), pp. 919-928 (1991.)
 29. Gál T.; Tóth P.
  Examination of multilayer films by Fourier transform infrared microscopy and internal reflection spectrophotometr
  Can.J.of Applied Spectroscopy, Vol.37. No.2.(1992.)
 30. Cs.Novák, T. Gál, Gy. Pokol, V. Izvekov,
  Studies on the reactions of aluminium oxides and hydroxides
  Journal of Thermal Analysis, Vol.36. 1895-1909 (1990)
 31. Gál T., Tóth P.,
  Többrétegű minták vizsgálata mikroszkópi-FTIR technikával.
  Előadás a Magyar Színképelemző Vándorgyűlés VII. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia keretében; Nyiregyháza, 1991.augusztus 27-30.
 32. Romhányi A., Gál T.
  Szénmonoxid-hemoglobin tartalom mennyiségi meghatározása mikroszkópi-FTIR technikával
  Előadás a MKE Kémiai Előadói Napok, XIV. Tudományos Szimpozium keretében
  Szeged, 1991. október 21-22.
 33. Gál T.;
  Mikromennyiségű minták azonosítása FTIR spektrofo¬tometriás módszerrel;
  Előadás a Kriminalexpo Nemzetközi Bűnüldözési és Igazságszolgáltatási Konferencia keretében; Budapest 1992. jun. 10-13.
 34. Gál T.;
  Mikromennyiségű kriminalisztikai minták vizsgálata FTIR spektrofotometriás módszerekkel.
  Egyetemi doktori disszertáció. Budapest, 1992.
 35. T. Veress, T.Gál, G.Nagy, J.Nagy, A.Körösi
  Analytical study on illegally produced 3,4-methylenedioxy-N-ethylamphetamine
  Microgram, vol.XXVII, No.2, (48-53), Febr.1994
 36. T. Gál and T. Veress
  Identification of LSD by microscopic FTIR spectroscopy following separation by thin layer chromatography
  Előadás (poster) a '6th Austrian Hungarian international conference on vibrational spectroscopy' keretében. Veszprém, 1994. április 6-8
 37. T. Veress, T. Gál
  Illegális készítményekben előforduló 3,4-metiléndioxi-amfetaminok azonosítása
  Előadás (poster) ”Nemzetközi Kábítószer (drog-analitikai) Konferencia” keretében. Veszprém, 1995. május 19.
 38. J.Mink, E.Horváth, J.Kristóf, T.Gál and T.Veress
  Direct analysis of thin layer chromatographic spots of narcotics by means of diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy
  Microchimica Acta, 119, 129-135 (1995)
 39. Gál T., Veress T.
  SFE mintaelőkészítés műanyagadalékok FTIR spektrofotometriás vizsgálatához
  Előadás (poster) a “XXXVIII. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés XI. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia” keretében. Paks, 1995. júl.10-12.
 40. Gál T., Ambrus Gy.
  PAN textil elemi szálak azonosítása mikroszkópi-FTIR technikával
  Előadás (poster) a “XXXVIII. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés XI. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia” keretében. Paks, 1995. júl.10-12.
 41. T. Gál, T. Veress and I.Ambrus
  Sample preparation of illicit drugs for FTIR microspectrophotometry
  Előadás (poster) a “10th International Conference on Fourier Transform Spectroscopy” keretében Budapest, 1995. aug. 27 - szept. 1
 42. T. Gál, I.Ambrus and P.Tóth
  Application of FTIR Microscopy for examination of multilayer paint chips
  Előadás (poster) a “10th International Conference on Fourier Transform Spectroscopy” keretében Budapest, 1995. aug. 27 - szept. 1
 43. Gál T.,Veress T., Ambrus I.
  Kábítószer készítmények vizsgálata FTIR mikrospektrofotometriás módszerrel
  Előadás (poster) a “Vegyészkonferencia” keretében Eger, 1996. július 2-4
 44. P.Sótonyi, J.Járay, Z.Pádár, J.Woller, S.Füredi and T. Gál
  Comparative study on reused haemodialysis membranes.
  Int.J.Artif. Organs 1996; 19:387-392
 45. Gál T.
  Kriminalisztikai anyagmaradványok fizikai kémiai vizsgálata
  Egyetemi jegyzet a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem részére. 1996.
 46. Gál T.
  Mikromennyiségű minták vizsgálata FTIR módszerekkel
  Előadás az MKE Spektrokémia Társaság Szakmai Napok-án, Budapest, 1997. ápr. 24.
 47. Gál T., Sándorné Kovács J.
  Poliakrilnitril textilszálak kriminalisztikai vizsgálata FTIR mikrospektrofotometriás technikával
  Előadás (poster) a “41. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés” keretében. Budapest 1998.
 48. Török K.,Járó M., Kovács P., Kriston L., Vékey K., Dobó A., Gál T., Tóth A., Tóth P., Véniger P.
  Műszeres analitikai módszerek alkalmazása műtárgyak vizsgálatához a Magyar Nemzeti Múzeumban.
  Előadás (poster) a “43. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés” keretében. Debrecen, 2000. június 5-7.
 49. T. Gál (on the list of the individual contributors
  “Infrared and Raman Users Group Spectral Database”
  (Distributed by: The Infrared and Raman Users Group (Ed.:B.Price, B.Pretzel, Philadelphia, USA, 2000)
 50. M.Járó, T.Gál, A.Tóth
  The characterisation and deterioration of modern metallic threads
  Studies in Conservation, 45 (2000) 95-105
 51. Gál Tamás:
  Kriminalisztikai anyagmaradványok fizikai-kémiai vizsgálata.(Jegyzet az RTF részére)
  Rejtjel Kiadó, Budapest 2000.
  Link
 52. Gál T.-Sándorné K.J.
  “Mikromennyiségű műanyagmaradványok FTIR spektrofotometiás meghatározásának jelentősége közlekedési bűncselekmények szakértői vizsálatában”
  Előadás a “45. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés” keretében (Siófok 2002.)
 53. Sándorné K.J. Gál T.
  Kriminalisztikai mikroméretű anyagmaradványok a szakértői bizonyításban
  Belügyi Szemle 11-12(2002.) 137-148.
 54. Gál T.
  Mikroméretű anyagmaradványok a szakértői bizonyításban…17.6-17.9
  Tankönyvi fejezetek a Kriminalisztika Tankönyvben. (Szerk:Bócz E. BM kiadó 2004. 552-570)
 55. Gál T.
  Mikroméretű kriminalisztikai minták vizsgálata infravörös mikroszkópi-FTIR spektrofotometriás módszerekkel.
  Előadás a “Magyar Mikroszkópos Társaság” konferenciáján. Balatonalmádi 2004.máj.28.
 56. Gál T.:
  Mikroméretű kriminalisztikai minták vizsgálati lehetőségei FTIR és Raman spektrofotometriás módszerekkel
  Előadás a Labortechnika 2005 Analitikai Fórum keretében (2005. febr. 22.)
 57. Károly I., Sándorné K. J.. Gál T.
  Az FTIR és Raman spektroszkópia alkalmazási lehetőségei mikroméretű, kriminalisztikai anyagmaradványok vizsgálatánál
  Előadás a 48. Magyar Spektroszkópiai Vándorgyűlésen (Hajdúszoboszló 2005. júl.)
 58. Sándorné K.J. Károly Istvánné, Gál T.
  Többrétegű minták FTIR és Raman mikrospektrofotometriás vizsgálata
  Előadás a 48. Magyar Spektroszkópiai Vándorgyűlésen (Hajdúszoboszló 2005. júl.)
 59. T Gál :
  Preparation of single fibres for FTIR spectroscopy
  Előadás az ENFSI-EFG-meeting keretében (Bled 2005.jún.)
 60. T Gál, I.Sándor, Á.Károly :
  The use of Microscopy-FTIR-ATR technique to determine the sequence of crossed lines
  Poszter-előadás az ENFSI-ENFHEX meeting keretében (Budapest, 2005 okt.)
 61. Sándorné K.J., Gál T., Károlyné D.Á.:
  FTIR és mikroszkópi-Raman-Spektroszkópiai módszerek a műtárgyvizsgálatokban
  Előadás a XXXI. Országos Restaurátorkonferencián (Budapest 2006.)
 62. T Gál, I.Sándor, Á.Károly :
  Determining the sequence of crossed lines by FT-IR-ATR-Microscopy
  Bruker Optics Application Notes AF#404E (2006.apr.)
  Link
 63. Gál T. Sándorné K.J., Károlyné D.Á.:
  Mikroszkópi-FTIR-ATR technika alkalmazása vonalkereszteződések rétegsorrendjének meghatározására
  Előadás a “Magyar Mikroszkópos Társaság” konferenciáján. Balatonalmádi 2006.máj.18.
 64. T Gál, I.Sándor, Á.Károly :
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ МЕТОДОМ ФУРЬЕ ИК-НПВО МИКРОСКОПИИ
  Bruker Optics Application Notes (Moszkva, 2006. szept.)
  Link
 65. Gál T.
  Mikroszkópi-FTIR-ATR technika alkalmazása az okmányvizsgálatokban
  Előadás a 49. Magyar Spektroszkópiai Vándorgyűlésen (Miskolc 2006. júl.)
 66. T Gál, I.Sándor, Á.Károly :
  Determining the sequence of crossed lines by FT-IR-ATR-Microscopy
  www.global-forensic-science-today.net (2007.jan.)
 67. dr Gál Tamás, Sándorné Kovács Judit, Károlyné Dombi Ágnes
  Új, objektív lehetőségek okmányok vegyészszakértői vizsgálatában
  Rendészeti Szemle (2007.jan.)
 68. dr Gál Tamás
  Új lehetőség dokumentumok eredetiségének vizsgálatára
  Igazságügyi Szakértő (2008.november, 14-15.old)
 69. Gál Tamás, Sándorné Kovács Judit, Károlyné Dombi Ágnes
  Az okmányok szakértői vizsálatának új módszerei
  Rendészeti Szemle (2009.márc 109-115.old..)
  Link
 70. Gál Tamás
  Új lehetőség hamísított okiratok vizsgálatában
  Előadás a Kriminalexpo keretében (2009. máj.5-7)
  Link
 71. T Gál, I.Sándor, Á.Károly :
  Micro-Raman study of the sequence of non intersecting lines for forged document investigation
  Horiba Jobin-Yvon Application NotesForensic 4.(2009.May)
  Link
 72. dr Gál Tamás, Sándorné Kovács Judit, Károlyné Dombi Ágnes
  Hamisított okmányok vizsgálata Mikroszkópi Infravörös Spektrofotometriás, és Mikroszkópi Raman Spektrofotometriás módszerekkel.
  Előadás a Magyar Mikroszkópi Társaság Konferenciáján (Siófok 2009. máj. 21-23 )
  Link1
  Link2
 73. G. Keresztury1, Cs. Németh, Á. Károly, T. Gál, M. Veres
  Issues at comparing IR and Raman spectra with their simulated counterparts calculated by the SQM FF method
  Előadás: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED VIBRATIONAL SPECTROSCOPY (ICAVS5) to be held in Melbourne, Australia, July 12th -17th, 2009.
 74. A.Karoly, T.Gal, J.Sándor
  New analytical analytical methods for investigation of fraud documents
  Előadás : 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORENSIC SCIENCES (Piešťany 2009. szept.)
 75. G. Keresztury, Cs. Németh, Á. Károly, T. Gál, and M. Veres
  Issues at comparing IR and Raman spectra with their simulated counterparts calculated by the SQM FF method
  Vibrational Spectroscopy (Elsevier) – Megjelenés alatt
 76. dr Gál Tamás, , Károly Istvánné, Sándorné Kovács Judit
  Mikroszkópi-FTIR és Raman spektrofotometriás módszerek alkalmazása a kriminalisztikai okmányvizsgálatokban
  Előadás az MKE Spektrokémiai Társaság Molekulaspektroszkópiai Ankétján (Budapest 2009 dec 11.)
 77. Dr T. Gal, J.Sandor, A. Karoly, Dr Arnaud Zoubir
  Micro-Raman reveals sequence of non-intersecting lines for forged document investigation
  Molecular and Microanalysis Newsletter (Autumn 2009)
  Link
 78. Tamas Gal, Judit Sandor, Agnes Karoly
  New method to determine the chronological sequence of writing ink and dry toner printing
  www.global-forensic-science-today.net (Issue 9. 2010.jan..)
 79. T. Gal, J.Sandor, A. Karoly
  The use of Microscopy-FTIR-ATR Technique to Determine the Sequence of Crossed Lines
  Előadás: American Academy of Forensic Sciences 2010 Annual Meeting Seattle, Washington (2010. feb.)
  Proceedings of the American Academy of Forensic Sciences, 62.nd Annual Scientific Meeting (p.430) Link
 80. T. Gal, J.Sandor, A. Karoly
  Examination of fraud documents by microscopy Raman spectroscopy method
  Előadás: American Academy of Forensic Sciences 2010 Annual Meeting. Seattle, Washington (2010. feb.)
  Proceedings of the American Academy of Forensic Sciences, 62.nd Annual Scientific Meeting (p.436)
  Link
 81. Gál Tamás
  A helyszíni szemle gyakorlatának empirikus vizsgálata
  Előadás a Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanács valamint az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság szervezésében (2010. november 16.)
  Link
 82. dr. Gál Tamás, , Károly Istvánné, Sándorné Kovács Judit
  Eljárás hordozóra felvitt xerografikus nyomat és a hordozó ezen nyomattal megegyező oldalán levő megjelölés keletkezési sorrendjének meghatározására.
  Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115.évf.12.sz.(2010.12.28.)
  Link
 83. T.Gál
  Hamis okiratok vizsgálata mikroszkópi Raman spektroszkópi technikával
  Előadás: Francia-Magyar Belbiztonsági Fórum (Budapest, 2011.márc.)
 84. Gál Tamás, Sándorné Kovács Judit, Károlyné Dombi Ágnes
  Hamisított okmányok új vizsgálati lehetőségei
  Magyar Kémikusok Lapja LXVI.évf.6.szám 2011.június
 85. Dr.Tamás Gál, Judit Sándor-Kovács, Ágnes Károlyné Dombi
  Neue Untersuchungsmöglichkeiten von gefälschten Dokumenten
  Mitteleuropische Polizeiakademie Ausgabe 1 2011. p.33-38
 86. dr. Gál Tamás
  Anyagmaradványok fizikai kémiai vizsgálati lehetőségei bűnügyekben
  Előadás a Rendőrség Tudományos Tanácsa – Jubileumi konferencián, Bp.2011. nov.15
  Link

Oktatás

Rendszeres előadásaim:

 • Pázmány Péter Jogtudományi Egyetem, Deák Ferenc Intézet, Kriminalisztikai Szakjogászképzés keretében – "Mikroanyagmaradványok vizsgálata" címmel
 • Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar szervezésében "Anyagvizsgálatok a Bűnüldözésben" címmel
 • A Bíróképző Akadémián. "Természettudományok és a bűnüldözés" címmel

Üzenetküldés

@